Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання.

До державного апаратуа відносяться:

А. Державні організації

Б. Органи законодавчої влади

В. Органи виконавчої влади

Г. Державна служба

Д. Органи правосуддя

Е. Органи прокуратури

Ж. Правозастосовчі органи

179. Визначте відповідність видів державних органів і критеріїв їх класифікації:

1. Первинні та похідні А. Спосіб ухвалення рішення
2. Загальні та спеціальні Б. Межі діяльності
3. Єдиноначальні та колегіальні В. Спосіб формування
4. Вищі та місцеві Г. Характер компетенції
5. Загальнодержавні та регіональні Д. Ієрархія повноважень

180. Визначте пункти, які відносяться до правових засобів подолання бюрократизму в діяльності державних органів:

А. Діяльність на засадах виборності

Б. Судовий порядок оскарження прийнятих рішень

В. Нормативно-правове закріплення чисельності штатів

Г. Нормативне визначення граничних строків перебування на посаді

Д. Встановлення оплати праці, яка об'єктивно відповідає її кількості та якості

Е. Застосування штрафних санкцій за неналежне виконання службових обов'язків

Ж. Дискваліфікація як професіонала на певний строк

181. Форма держави - це:

А. Спосіб поділу влади

Б. Спосіб організації складових частин

В. Спосіб вираження сутності та змісту

Г. Спосіб закріплення основних ознак

Д. Спосіб міжнародного визнання

182. Відносну самостійність форми держави виражає:

А. Суверенітет

Б. Правова система

В. Автономія влади

Г. Політична система

Д. Представницька демократія

183. Основними елементами форми держави є:

А. Державний апарат, державний сектор економіки, органи безпосереднього примусу

Б. Парламент, уряд, суд

В. Форми правління та державного устрою, політико-правовий режим

Г. Безпосередньо-політичні та непрямо-політичні організації

Д. Законодавча, виконавча і судова влади

184. До видів відносної самостійності форми держави відносяться:

А. Економічна та ідеологічна

Б. Соціальна та політична

В. Загальна та спеціальна

Г. Звичайна та надзвичайна

Д. Правова та фактична

185. Основні різновиди форми правління - це:

А. Демократія та автократія

Б. Метрополія та колонія

В. Імперія та домініон

Г. Монархія та республіка

Д. Федерація та конфедерація

186. До основних видів монархічної форми правління НЕ відноситься:

А. Абсолютна монархія

Б. Дуалістична монархія

В. Парламентська монархія

Г. Демократична монархія

Д. Конституційна монархія

187. Визначте пункти, які відносяться до видів політико-правового режиму:

А. Пророгаційний

Б. Демократичний

В. Тоталітарний

Г. Реноваційний

Д. Авторитарний

Е. Автентичний

Ж. Теократичний

188. Визначте відповідність видів монархії та їх характеристик:


1941143455377980.html
1941163950896591.html
    PR.RU™