Глава 18. Техніка безпеки при виконанні робіт

підвищеної небезпеки318

18.1. Техніка безпеки при виконанні монтажних, ремонтних і

очисних (МРО) робіт при технологічному обладнанні 318

18.2. Роботи на висоті та глибині 324

18.3. Роботи всередині резервуарів та в каналізаційних колекторах 330

18.4. Оформлення інструктажу з охорони праці 334

18.5. Загальні питання безпеки при виконанні будівельних робіт 334

Глава 19. Вимоги безпеки до улаштування

та експлуатації технологічного обладнання339

19.1. Небезпечні зони обладнання, засоби і заходи захисту 339

19.2. Основні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації

технологічного обладнання 342

Глава 20. Надання першої долі карської допомоги при

нещасних випадках і в екстремальних ситуаціях348

20.1. Загальні принципи надання першої долікарської

медичної допомоги 348

20.2. Надання першої допомоги при втраті свідомості,

зупинці серця 351

20.3. Долікарська допомога при термічних впливах 355

20.4. Допомога при особливих видах травм 357

20.5. Допомога при отруєннях 360

20.6. Долікарські лікувальні заходи при захворюваннях,

пов'язаних із зміною барометричного тиску 361

Розділ 4. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ363

Глава 21. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку

речовин та матеріалів363


21.1. Поняття про горіння, вибух та пожежу 363

21.2. Причини виникнення пожежо- та вибухо- небезпечного

середовища та характеристика джерел запалювання

на харчових підприємствах 368

21.3. Класифікація приміщень за вибухо- і пожежонебезпекою 369

21.4. Класифікація будівельних матеріалів та будівельних

конструкцій щодо загоряння та вогнестійкості 371

Глава 22. Загальні правила пожежної безпеки на

харчових підприємствах374

22.1. Поняття про пожежну безпеку 374

22.2. Вимоги пожежної безпеки до території підприємств 375

22.3. Протипожежне водопостачання 377

22.4. Шляхи евакуації 379

22.5. Пожежна безпека технологічного обладнання 381

22.6. Пожежна безпека електричних установок 382

22.7. Пожежна безпека опалення та вентиляції 383

Глава 23. Засоби виявлення та гасіння пожеж387

23.1. Засоби виявлення пожеж 387

23.2. Вогнегасні речовини та сполуки 389

23.3. Стаціонарні установки та пристрої пожежогасіння 392

23.4. Первинні засоби пожежогасіння 394

Глава 24. Організація пожежної охорони на підприємствах399

24.1. Структура органів пожежної охорони 399

24.2. Організація пожежної безпеки на підприємствах

харчової промисловості 401

24.3. Основні організаційно-технічні заходи протипожежного

захисту підприємств 404

Список літератури408


Присвячується 70-річчю Українського Державного Університету Харчових технологій - провідному закладу освіти, який готує висококваліфіковані кадри для потреб промисловості незалежної України.1943806813325130.html
1943867835042057.html
    PR.RU™